ประกาศข่าวสารทางวิทยาลัย
ประกาศฯ ประมูลร้านค้าในวิทยาลัยฯ รายละเอียด
ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์และกำหนดการทดสอบระบบสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2566 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รายละเอียด
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รายละเอียด
ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายละเอียด
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ คนสวน พนักขับรถและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวนและพนักงานขับรถ รายละเอียด
ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานบริการวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียด
Previous     1   2   3   4   5   6   7   8   9       Next