ประกาศข่าวสารทางวิทยาลัย
ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถและแม่บ้าน รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น ที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
ประกาศกำหนดการทดสอบระบบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quota รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 Quota ปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ รายละเอียด
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.),บุตรอสมและบุคคลทั่วไปเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
     เฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)
รายละเอียด
ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ รายละเอียด
ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายละเอียด
Previous     1   2   3   4   5   6       Next