ประกาศข่าวสารทางวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถและแม่บ้าน รายละเอียด
ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป รายละเอียด
ขอเชิญข้าราชการใหม่เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 รายละเอียด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน รายละเอียด
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป รายละเอียด
หนังสือขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 รายละเอียด
หนังสือขอประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 รายละเอียด
Previous     1   2   3   4   5   6       Next