ประกาศข่าวสารทางวิทยาลัย
โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2567 ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปพัฒนาความรู้และบริการรูปแบบใหม่สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รายละเอียด
โครงการอบรมข้าราชการใหม่ รุ่น 2 รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับต่ออายุประกาศนียบัตร สาขาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และแม่บ้าน รายละเอียด
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล) รายละเอียด
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ) รายละเอียด
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 รายละเอียด
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถและแม่บ้าน รายละเอียด
Previous     1   2   3   4   5   6   7   8   9       Next