ประกาศข่าวสารทางวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถ รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น รายละเอียด
ประกาศรายชื่่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียด
ประกาศรายชื่่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถ รายละเอียด
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 24 มกราคม 2565 รายละเอียด
กำหนดการทดสอบระบบการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 21 มกราคม 2565 รายละเอียด
เอกสารแนบท้ายการตรวจร่างกาย รายละเอียด
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย รายละเอียด
Previous     3   4   5   6   7   8   9   10   11       Next