ประกาศข่าวสารทางวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กโตขั้นสูง รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและรายชื่อลำดับสำรองเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ภาคพิเศษ (เรียนวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล รายละเอียด
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เฉพาะงบลงทุน รอบ 12 เดือน รายละเอียด
Previous     5   6   7   8   9   10   11   12   13       Next