ประกาศข่าวสารทางวิทยาลัย
แจ้งเรื่อง ห้องสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio รายละเอียด
ประกาศจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา คสล.6 ชั้น รายละเอียด
ประกาศประชาสัมพันธ์นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสถาบันพระบรมราชชนก สัญจร ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio ลงทะเบียนและสมัครในระบบ รายละเอียด
ปฏิทินการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio รายละเอียด
แบบฟอร์มผู้ผ่านการคัดเลือก MOU รายละเอียด
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถ) รายละเอียด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพ
     วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กโตขั้นสูง รายละเอียด
Previous     4   5   6   7   8   9   10   11   12       Next