ประกาศข่าวสารทางวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานบริการวิชาการ รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่และสร้างห้องปฏิบัติการ 3 สาขาวิชา รายละเอียด
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่และสร้างห้องปฏิบัติการ 3 สาขาวิชา รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 66 ชุด รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และ พนักงานรักษาความปลอดภัย รายละเอียด
ประกาศนโยบายด้านการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) รายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) รายละเอียด
Previous     1   2   3   4   5   6   7       Next