ประกาศข่าวสารทางวิทยาลัย
ประกาศผลการเลือกสรรบุคลากรภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายละเอียด
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ รายละเอียด
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน,บุตรอสม และบุคคลทั่วไปเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการเก่าสู่ผู้ปฏิบัติการใหม่ ในระดับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการเก่าสู่ผู้ปฏิบัติการใหม่ ในระดับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด
Previous     1   2   3   4   5   6   7       Next