ประกาศข่าวสารทางวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน,บุตรอสม และบุคคลทั่วไปเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการเก่าสู่ผู้ปฏิบัติการใหม่ ในระดับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการเก่าสู่ผู้ปฏิบัติการใหม่ ในระดับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด
ประกาศไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
ใบสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลแม่ฮ่องสอน รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยฯ(การรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัคร เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล แม่ฮ่องสอน) รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดการทดสอบระบบสอบสัมภาษณ์ , กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
1   2   3   4   5       Next