ประกาศข่าวสารทางวิทยาลัย
ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานใน สบช. 2566 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 3 Admissions ปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติตามความรับผิดชอบ หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และความเสมอภาค รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ Quota ปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น ที่ 9 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ Admission ปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ แม่บ้าน และคนสวน รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), บุตรอสม. และบุคคลทั่วไป เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
     เฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2567
รายละเอียด
1   2   3   4   5       Next