ผลการสำรวจข้อมูลศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 1 - 4 ประจำปี 2557

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161122102
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เพ็ญพริ้นติ้ง
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: กำหนดเอง: สธ.0027.1 ผ57
ผลการสำรวจข้อมูลศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 1 - 4 ประจำปี 2557

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการฝ่ายอุบัติเหตุ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • โรงพยาบาลขอนแก่น ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000972 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0