แสดง:

เรียงตาม:

Essentials of pediatric nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Essentials of pediatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Kyle, Terri
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975154455
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Perinatal nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Perinatal nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Simpson, Kathleen Rice.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496398239
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice 3/5
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: พรศิริ พันธสี
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786117089046
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Burns and grove's the practice of nursing research : appraisal, synthesis, and generation of evidence 1/1
หนังสือมาใหม่

Burns and grove's the practice of nursing research : appraisal, synthesis, and generation of evidence

ผู้แต่งหนังสือ: Gray, Jennifer R.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323673174
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination 0/16
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination

ผู้แต่งหนังสือ: ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165654012
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

The latest evidence in cardiac life support and the reversible causes 0/24
หนังสือมาใหม่

The latest evidence in cardiac life support and the reversible causes

ผู้แต่งหนังสือ: ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164385450
เลขเรียก:
 • NLM - WG205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Critical thinking, clinical reasoning, and clinical judgment : a practical approach 1/1
หนังสือมาใหม่

Critical thinking, clinical reasoning, and clinical judgment : a practical approach

ผู้แต่งหนังสือ: Alfaro-LeFevre, Rosalinda
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323581257
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Ebersole & Hess' toward healthy aging : human needs & nursing response 1/1
หนังสือมาใหม่

Ebersole & Hess' toward healthy aging : human needs & nursing response

ผู้แต่งหนังสือ: Touhy, Theris A.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323749701
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การพยาบาลทารกแรกเกิด และเด็กที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะ 2/25
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลทารกแรกเกิด และเด็กที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะ

ผู้แต่งหนังสือ: เนตรทอง นามพรม, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163984449
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 4/15
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163984456
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Introduction to nursing research : incorporating evidence-based practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Introduction to nursing research : incorporating evidence-based practice

ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284149791
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Teaching in nursing : a guide for faculty 0/1
หนังสือมาใหม่

Teaching in nursing : a guide for faculty

ผู้แต่งหนังสือ: Billings, Diane M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323554725
เลขเรียก:
 • NLM - WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Medical - surgical nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Medical - surgical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Linton, Adrianne Dill
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323554596
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Community and public health nursing : evidence for practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Community and public health nursing : evidence for practice

ผู้แต่งหนังสือ: DeMarco, Rosanna F.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975118815
เลขเรียก:
 • NLM - WY108
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Psychiatric - mental health nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Psychiatric - mental health nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Videbeck, sheila L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975126360
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Clayton's basic pharmacology for nurses 1/1
หนังสือมาใหม่

Clayton's basic pharmacology for nurses

ผู้แต่งหนังสือ: Willihnganz, Michelle J.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323550611
เลขเรียก:
 • NLM - QV4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Pharmacology and the nursing process 1/1
หนังสือมาใหม่

Pharmacology and the nursing process

ผู้แต่งหนังสือ: Lilley, Linda Lane
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323529495
เลขเรียก:
 • NLM - QV4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Study guide for pharmacology and the nursing process 1/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for pharmacology and the nursing process

ผู้แต่งหนังสือ: Lilley, Linda Lane
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323594370
เลขเรียก:
 • NLM - QV4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Study guide for clayton's basic pharmacology for nurses 1/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for clayton's basic pharmacology for nurses

ผู้แต่งหนังสือ: Willihnganz, Michelle J.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323554732
เลขเรียก:
 • NLM - QV4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Essentials of psychiatric nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Essentials of psychiatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Boyd, Mary Ann
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975139810
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Saunders Q & A review for the NCLEX-PN examination 0/1
หนังสือมาใหม่

Saunders Q & A review for the NCLEX-PN examination

ผู้แต่งหนังสือ: Silvestri, Linda Anne
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781455702657
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Saunders comprehensive review for the NCLEX-RN examination 0/1
หนังสือมาใหม่

Saunders comprehensive review for the NCLEX-RN examination

ผู้แต่งหนังสือ: Silvestri, Linda Anne
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323358415
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ความรู้พื้นฐานและการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง 2/15
หนังสือมาใหม่

ความรู้พื้นฐานและการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง

ผู้แต่งหนังสือ: ศรีมนา นิยมค้า
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163984715
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Study guide for medical - surgical nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for medical - surgical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Passmore, Denise
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323554589
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Fundamentals of nursing : active learning for collaborative practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Fundamentals of nursing : active learning for collaborative practice

ผู้แต่งหนังสือ: Yoost, Barbara L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323528643, 9780323676717
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Study guide for fundamentals of nursing : active learning for collaborative practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for fundamentals of nursing : active learning for collaborative practice

ผู้แต่งหนังสือ: Castaldi, Patricia A.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323624862
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การนวดไทยบำบัดการนอนไม่หลับ 0/3
หนังสือมาใหม่

การนวดไทยบำบัดการนอนไม่หลับ

ผู้แต่งหนังสือ: ประพจน์ เภตรากาศ,และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169355007
เลขเรียก:
 • NLM - WB537
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Intensive review in hematology for internists 2020 0/5
หนังสือมาใหม่

Intensive review in hematology for internists 2020

ผู้แต่งหนังสือ: วีรภัทร โอวัฒนาพานิช
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164434257
เลขเรียก:
 • NLM - WH21
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

คู่มือเอาตัวรอดจาก COVID-19 0/3
หนังสือมาใหม่

คู่มือเอาตัวรอดจาก COVID-19

ผู้แต่งหนังสือ: จาง เหวินหง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161834722
เลขเรียก:
 • NLM - WC501
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ 4/20
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: อมรรัชช์ งามสวย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163984425
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020


สาขาวิชา

  155
  107
  68
  128
  99
  116


ล้างค่า