แสดง:

เรียงตาม:

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต (พย.1316) : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 0/1
หนังสือมาใหม่
ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสูญเสีย เศร้าโศก ซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการทำอัตวินิบาตกรรม 0/15
หนังสือมาใหม่

ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสูญเสีย เศร้าโศก ซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการทำอัตวินิบาตกรรม

ผู้แต่งหนังสือ: สุธีกาญจน์ ไชยลาภ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740341543
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดทางการพยาบาล สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางจิต 0/1
หนังสือมาใหม่

การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดทางการพยาบาล สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางจิต

ผู้แต่งหนังสือ: อนงค์ลักษณ์ วงศ์ตรี
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161141431
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ = Mental health and psychiatric nursing 0/5
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ = Mental health and psychiatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: มุกข์ดา ผดุงยาม
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164788343
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เล่ม 1 0/1
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: สุนทรีภรณ์ มีพริ้ง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 1/11
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2

ผู้แต่งหนังสือ: วาทินี สุขมาก
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741958740
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1

ผู้แต่งหนังสือ: วาทินี สุขมาก
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741958733
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร 3/5
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร

ผู้แต่งหนังสือ: เอกอุมา อิ้มคำ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163145970
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร 2/15
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร

ผู้แต่งหนังสือ: เอกอุมา อิ้มคำ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163143211
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 1 0/2
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 1

ผู้แต่งหนังสือ: วาทินี สุขมาก
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741958726
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 1 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 1

ผู้แต่งหนังสือ: วาทินี สุขมาก
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741958726
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การพยาบาลสุขภาพจิตสังคม 2 : การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด 0/9
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสุขภาพจิตสังคม 2 : การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด

ผู้แต่งหนังสือ: วาทินี สุขมาก
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167661230
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การพยาบาลผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย = Nursing care for persons with suicide behavior 1/20
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย = Nursing care for persons with suicide behavior

ผู้แต่งหนังสือ: สมบัติ สกุลพรรณ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163980854
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท : บทบาทและกระบวนการ 1/5
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท : บทบาทและกระบวนการ

ผู้แต่งหนังสือ: ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165824835
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช 1/3
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: นิตยา ตากวิริยะนันท์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163142375
เลขเรียก:
 • NLM - QV77.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช 2/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: นิตยา ตากวิริยะนันท์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163144966
เลขเรียก:
 • NLM - QV77.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ 0/5
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้

ผู้แต่งหนังสือ: เอกอุมา อิ้มคำ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163148728
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ 2/5
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้

ผู้แต่งหนังสือ: เอกอุมา อิ้มคำ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163145932
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 2 1/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ: ฉวีวรรณ สัตยธรรม
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161118419
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 2 0/7
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ: ฉวีวรรณ สัตยธรรม
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161118419
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1 0/14
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: ฉวีวรรณ สัตยธรรม
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161113902
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: ฉวีวรรณ สัตยธรรม
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161113902
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1 0/25
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: ฉวีวรรณ สัตยธรรม
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161113902
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1 0/
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: ฉวีวรรณ สัตยธรรม
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161113902
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 0/19
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ผู้แต่งหนังสือ: ฉวีวรรณ สัตยธรรม
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742914974
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ = Psychiatric nursing 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ = Psychiatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: ยาใจ สิทธิมงคล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162799426
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การพยาบาลจิตเวช 0/5
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: วีณา เจี๊ยบนา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167287935
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การพยาบาลจิตเวช 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: วีณา เจี๊ยบนา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167287935
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing practice 2/20
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: วไลลักษณ์ พุ่มพวง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165907088
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การดูแลญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท : ความท้าทายสําหรับพยาบาลจิตเวช 0/10
หนังสือมาใหม่

การดูแลญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท : ความท้าทายสําหรับพยาบาลจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: พิชามญชุ์ อินทะพุฒ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165868310
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า