การพยาบาลจิตเวช

 • สถานะ: (1/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167287935
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-11-11
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 178 หน้า, 26 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
การพยาบาลจิตเวช

วีณา เจี๊ยบนา, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012539 - ยืมได้
2 7012540 - ยืมได้
3 7012541 - ยืมได้
4 7012542 - ยืมได้
5 7012543 8 ม.ค. 2023, 10:29 ระหว่างยืม นิตยา บุญลือ
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 1