การพยาบาลจิตเวช

 • สถานะ: (1/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167287935
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-01
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 178 หน้า, 26 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
การพยาบาลจิตเวช

วีณา เจี๊ยบนา, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012539 - ยืมได้
2 7012540 - ยืมได้
3 7012541 25 เม.ย. 2024, 13:11 ระหว่างยืม เซดา อมรใฝ่ปองผล
4 7012542 - ยืมได้
5 7012543 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 1