การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 2

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161118419
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 284 หน้า, 26 cm. (230 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ก226 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 2

ฉวีวรรณ สัตยธรรม, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025883 - ยืมได้
2 7025884 - ยืมได้
3 7025885 - ยืมได้
4 7025886 - ยืมได้
5 7025887 - ยืมได้
6 7025888 - ยืมได้
7 7025889 - ยืมได้
8 7025890 - ยืมได้
9 7025891 - ยืมได้
10 7025892 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0