อาไคฟ ขอให้เก็บให้จงดี = Archive ; Please keep it properly preserved

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162837098
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 297 หน้า, 27 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2567
 • เลขเรียก: LC: สร. อ221
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไทย -- ประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ
อาไคฟ ขอให้เก็บให้จงดี = Archive ; Please keep it properly preserved

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ผู้แต่งร่วม

 • พีรศรี โพธิวาทอง, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000317 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2024
 • จำนวนการยืม: 0