การพยาบาลจิตเวช : ภาวะวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786166084542
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 282 หน้า, 26 cm. (339 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2567
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ว231ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพจิต จิตเวชศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026826 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2024
 • จำนวนการยืม: 0