สร้างสื่อบทเรียน Multimedia online แบบมืออาชีพ

 • สถานะ: (0/14) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786160801671
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: QA76.75 ส16ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
ระบบมัลติมีเดีย มัลติเมเดีย (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7005928 - ยืมได้
2 7005929 - ยืมได้
3 7005930 - ยืมได้
4 7005931 - ยืมได้
5 7005932 - ยืมได้
6 7005933 - ยืมได้
7 7005934 - ยืมได้
8 7005935 - ยืมได้
9 7005936 - ยืมได้
10 7005937 - ยืมได้
11 7005938 - ยืมได้
12 7005939 - ยืมได้
13 7005940 - ยืมได้
14 7005941 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0