กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168189009
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-09-13
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
 • เมืองที่พิมพ์: ปทุมธานี
 • ลักษณทางกายภาพ: 216 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WY32.1 พ253ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
พยาบาล--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ กฎหมายและจริธรรม -- วิชาชีพการพยาบาล
กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล

เพ็ญจันทร์ แสนประสาน

ผู้แต่งร่วม

 • สุจินตนา พันกล้า
 • ศิริภัททรา จุฑามณี
 • สิรินดา ศรีจงใจ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยชินวัตร. คณะแพทยศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017911 - ยืมได้
2 7017912 - ยืมได้
3 7017913 - ยืมได้
4 7017914 - ยืมได้
5 7017915 - ยืมได้
6 0000509 - ยืมได้
7 0000510 - ยืมได้
8 0000511 - ยืมได้
9 0000512 - ยืมได้
10 0000513 - ยืมได้
11 0000514 - ยืมได้
12 0000515 - ยืมได้
13 0000516 - ยืมได้
14 0000517 - ยืมได้
15 0000518 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0