การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ

 • สถานะ: (1/33) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165658744
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-18
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: นีโอดิจิตอล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 137 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ว777ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ

วรรณไพร แย้มมา

ผู้แต่งร่วม

 • สุพัตรา นุตรักษ์

ผู้จองหนังสือ

# ผู้จองหนังสือ วันที่ทำการจอง
1 ไม่พบข่้อมูล 20 เม.ย. 2021, 16:37
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021294 - ยืมได้
2 7021295 - ยืมได้
3 7021296 - ยืมได้
4 7022294 - ยืมได้
5 7022295 - ยืมได้
6 7022296 - ยืมได้
7 7022297 - ยืมได้
8 7022298 - ยืมได้
9 7022299 - ยืมได้
10 7022300 - ยืมได้
11 7022271 - ยืมได้
12 7022272 - ยืมได้
13 7022273 - ยืมได้
14 7022274 - ยืมได้
15 7022275 - ยืมได้
16 7022276 - ยืมได้
17 7022277 - ยืมได้
18 7022278 - ยืมได้
19 7022279 - ยืมได้
20 7022280 - ยืมได้
21 7022281 - ยืมได้
22 7022282 - ยืมได้
23 7022283 - ยืมได้
24 7022284 - ยืมได้
25 7022285 - ยืมได้
26 7022286 18 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย
27 7022287 - ยืมได้
28 7022288 - ยืมได้
29 7022289 - ยืมได้
30 7022290 - ยืมได้
31 7022291 - ยืมได้
32 7022292 - ยืมได้
33 7022293 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 1