กลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารองค์การสุขภาพ = Strategies and tools for healthcare organization management

 • สถานะ: (0/25) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163983831
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-05-06
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 125 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WA546 พ252ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การส่งเสริมสุขภาพ
กลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารองค์การสุขภาพ = Strategies and tools for healthcare organization management

เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018159 - ยืมได้
2 7018828 - ยืมได้
3 7018829 - ยืมได้
4 7018830 - ยืมได้
5 7018831 - ยืมได้
6 7019346 - ยืมได้
7 7019347 - ยืมได้
8 7019348 - ยืมได้
9 7019349 - ยืมได้
10 7019350 - ยืมได้
11 1000244 - ยืมได้
12 1000245 - ยืมได้
13 1000246 - ยืมได้
14 1000247 - ยืมได้
15 1000248 - ยืมได้
16 1000249 - ยืมได้
17 1000250 - ยืมได้
18 1000251 - ยืมได้
19 1000252 - ยืมได้
20 1000253 - ยืมได้
21 1000254 - ยืมได้
22 1000255 - ยืมได้
23 1000256 - ยืมได้
24 1000257 - ยืมได้
25 1000258 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0