กฎหมายสำหรับพยาบาล (ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 2)

 • สถานะ: (1/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164431638
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-11-19
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 288 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WY32 ส282ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กฎหมายสำหรับพยาบาล (ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 2)

แสงทอง ธีระทองคำ

ผู้แต่งร่วม

 • ไสว นรสาร

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี.
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018341 - ยืมได้
2 7018342 - ยืมได้
3 7018343 - ยืมได้
4 7018344 - ยืมได้
5 7018345 - ยืมได้
6 7018804 - ยืมได้
7 7018805 - ยืมได้
8 7018806 - ยืมได้
9 7018807 - ยืมได้
10 7018808 - ยืมได้
11 7019674 - ยืมได้
12 7019675 - ยืมได้
13 7019676 - ยืมได้
14 7019677 - ยืมได้
15 7019678 - ยืมได้
16 7019679 - ยืมได้
17 7019680 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ปริศนา ยิ่งราษฎร์สุข
18 7019681 - ยืมได้
19 7019682 - ยืมได้
20 7019683 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 1