กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ = Physical therapy for older people

 • สถานะ: (0/40) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163142658
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-02-24
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 97 หน้า, 26 cm. (65 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WT166 พ297ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018562 - ยืมได้
2 7018563 - ยืมได้
3 7018564 - ยืมได้
4 7018565 - ยืมได้
5 7018566 - ยืมได้
6 7018567 - ยืมได้
7 7018568 - ยืมได้
8 7018569 - ยืมได้
9 7018570 - ยืมได้
10 7018571 - ยืมได้
11 1000742 - ยืมได้
12 1000743 - ยืมได้
13 1000744 - ยืมได้
14 1000745 - ยืมได้
15 1000746 - ยืมได้
16 1000747 - ยืมได้
17 1000748 - ยืมได้
18 1000749 - ยืมได้
19 1000750 - ยืมได้
20 1000751 - ยืมได้
21 1000752 - ยืมได้
22 1000753 - ยืมได้
23 1000754 - ยืมได้
24 1000755 - ยืมได้
25 1000756 - ยืมได้
26 1000757 - ยืมได้
27 1000758 - ยืมได้
28 1000759 - ยืมได้
29 1000760 - ยืมได้
30 1000761 - ยืมได้
31 1000762 - ยืมได้
32 1000763 - ยืมได้
33 1000764 - ยืมได้
34 1000765 - ยืมได้
35 1000766 - ยืมได้
36 1000767 - ยืมได้
37 1000768 - ยืมได้
38 1000769 - ยืมได้
39 1000770 - ยืมได้
40 1000771 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0