การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน ISBN BN59134689

 • สถานะ: (2/7) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789990122947
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-16
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 372 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์ สตรีมีครรภ์ -- ภาวะแทรกซ้อน -- การพยาบาล
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน ISBN 	BN59134689

นันทพร แสนศิริพันธ์ และคณะ

ผู้แต่งร่วม

 • สุสัณหา ยิ้มแย้ม
 • จริยาพร ศรีสว่าง
 • พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
 • ฉวี เบาทรวง

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019442 - ยืมได้
2 7019443 17 ม.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม แพรวพรรณ ปัญญาวงค์
3 7019444 - ยืมได้
4 7019445 28 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สุปราณี โฆวัชรกุล
5 7019446 - ยืมได้
6 7019447 - ยืมได้
7 7019448 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 2