โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก: เรียนรู้จากกรณีศึกษา = Educational case series in pediatric gastrointestinal and liver diseases

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164557505
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-12-13
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 388 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WS310 ส251ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
ตับ โรค --ในวัยทารกและวัยเด็ก กระเพาะอาหารและลำไส้
โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก: เรียนรู้จากกรณีศึกษา = Educational case series in pediatric gastrointestinal and liver diseases

เสกสิต โอสถากุล

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . คณะแพทยศาสตร์ . ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019726 - ยืมได้
2 7019727 - ยืมได้
3 7019728 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0