การสื่อสารสุขภาพ : แนวคิดและการประยุกต์ใช้

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163142429
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-08-05
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 243 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WA590 ว77ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การส่งเสริมสุขภาพ การสื่อสารทางการแพทย์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019904 - ยืมได้
2 7019905 - ยืมได้
3 7019906 - ยืมได้
4 7019907 - ยืมได้
5 7019908 - ยืมได้
6 7019909 - ยืมได้
7 7019910 - ยืมได้
8 7019911 - ยืมได้
9 7019912 - ยืมได้
10 7019913 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0