เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล (Principle and nursing techniques)

 • สถานะ: (1/4) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-09-29
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 333 หน้า, 30 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WY101 น238อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7005218 - ยืมได้
2 7005219 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ชญาณิศา เขมทัศน์
3 7005220 - ยืมได้
4 7005221 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 1