ไขสันหลังบาดเจ็บ

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162797002
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-17
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 432 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WL400 ข291
 • Tags (หัวเรื่อง):
กระดูกสันหลัง -- ความผิดปกติ กระดูก โรค -- การรักษา ไขสันหลังบาดเจ็บ
ไขสันหลังบาดเจ็บ

กิ่งแก้ว ปาจรีย์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015922 - ยืมได้
2 7015923 - ยืมได้
3 7015924 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0