ตำรา กุมารเวชศาสตร์ สำหรับเวชปฏิบัติ

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746520966
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-02-08
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ไอกรุ๊ปเพรส
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 414 หน้า, 26 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WS100 ต221
 • Tags (หัวเรื่อง):
เด็ก -- โรค กุมารเวชศาสตร์
ตำรา กุมารเวชศาสตร์ สำหรับเวชปฏิบัติ

วนิดา เปาอินทร์, และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013532 - ยืมได้
2 7013533 - ยืมได้
3 7013534 - ยืมได้
4 7013535 - ยืมได้
5 7013536 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0