การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีความต่างทางวัฒนธรรม

 • สถานะ: (3/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169133162
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-18
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • เมืองที่พิมพ์: นราธิวาส
 • ลักษณทางกายภาพ: 186 หน้า, 26 cm. (220 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WY157.3 ศ231ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
วัฒนธรรม การพยาบาลสูติศาสตร์ ระยะหลังคลอด -- การดูแล
การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีความต่างทางวัฒนธรรม

ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014065 - ยืมได้
2 7014066 - ยืมได้
3 7014067 - ยืมได้
4 7014068 - ยืมได้
5 7014069 - ยืมได้
6 7014070 - ยืมได้
7 7014071 3 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ศุภมาส กายจะโปะ
8 7014072 - ยืมได้
9 7014073 - ยืมได้
10 7014074 - ยืมได้
11 7014075 - ยืมได้
12 7014076 - ยืมได้
13 7014077 - ยืมได้
14 7014078 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วราภรณ์ บุญยงค์
15 7014079 - ยืมได้
16 7014080 - ยืมได้
17 7014081 - ยืมได้
18 7014082 - ยืมได้
19 7014083 23 เม.ย. 2023, 12:28 ระหว่างยืม รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ
20 7014084 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 3