หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก

 • สถานะ: (3/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167829517
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-05
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 148 หน้า, 26 cm. (190 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ห214
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015426 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ภัทรานิษฐ์ จองแก
2 7015427 - ยืมได้
3 7015428 - ยืมได้
4 7015429 - ยืมได้
5 7015430 - ยืมได้
6 7015431 - ยืมได้
7 7015432 - ยืมได้
8 7015433 - ยืมได้
9 7015434 - ยืมได้
10 7015435 18 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย
11 7015436 - ยืมได้
12 7015437 - ยืมได้
13 7015438 - ยืมได้
14 7015439 - ยืมได้
15 7015440 - ยืมได้
16 7015441 - ยืมได้
17 7015442 - ยืมได้
18 7015443 17 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ธนพล ชีวพัฒนโสภณ
19 7015444 - ยืมได้
20 7015445 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 3