เอกสารประกอบสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 (พย.1315) วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 (พย.1317) : สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-09-06
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 242 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WY150 จ237อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลบุคคล -- การศึกษาและการสอน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013283 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0