การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน

 • สถานะ: (0/18) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974669023
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-06-24
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: อัสสัมชัญ
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 175 หน้า, 26 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ม226ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007255 - ยืมได้
2 7007256 - ยืมได้
3 7007257 - ยืมได้
4 7007258 - ยืมได้
5 7007259 - ยืมได้
6 7007260 - ยืมได้
7 7007261 - ยืมได้
8 7007262 - ยืมได้
9 7007263 - ยืมได้
10 7007264 - ยืมได้
11 7007265 - ยืมได้
12 7007266 - ยืมได้
13 7007267 - ยืมได้
14 7007268 - ยืมได้
15 7007269 - ยืมได้
16 7007898 - ยืมได้
17 7016567 - ยืมได้
18 7020687 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0