การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3

 • สถานะ: (7/23) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789742911539, 9742911533
 • จำนวนการยืม: 7 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-24
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 10
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 394 หน้า, 26 cm. (150 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ค142ก เล่มที่: 3
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้ใหญ่
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3

คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014916 - ยืมได้
2 7014917 - ยืมได้
3 7014918 - ยืมได้
4 7014919 30 ก.ค. 2021, 00:00 ระหว่างยืม เขมิกา สิริโรจน์พร
5 7014920 - ยืมได้
6 7014921 30 ก.ค. 2021, 00:00 ระหว่างยืม เขมิกา สิริโรจน์พร
7 7014922 - ยืมได้
8 7014923 - ยืมได้
9 7014924 17 เม.ย. 2024, 19:31 ระหว่างยืม สุดารัตน์ หลวงแบน
10 7014925 17 เม.ย. 2024, 12:02 ระหว่างยืม นภัสสร เกิดทิม
11 7014926 - ยืมได้
12 7014927 - ยืมได้
13 7014928 - ยืมได้
14 7014929 - ยืมได้
15 7014930 - ยืมได้
16 7016300 17 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ธันยพร มอยแก้ว
17 7016301 - ยืมได้
18 7016302 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ณิชชา ทิพย์วรรณ์
19 7016303 12 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม พิมลพรรณ เนียมหอม
20 7016304 - ยืมได้
21 7016305 - ยืมได้
22 7016306 - ยืมได้
23 7016307 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 7