เรียนรู้จากพระเจ้าแผ่นดิน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165263368
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: กรีน ปัญญาญาณ
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 176 หน้า, 21 cm. (159 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: LC: DS586 ค172ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภูมิพลอดุลยเดช. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470- -- พระราชกรณียกิจ ภูมิพลอดุลยเดช. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. 2470- -- พระราชดำรัส กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย ทศพิธราชธรรม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017378 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0