วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 : สู่ภพภูมิใหม่แห่งการพัฒนา

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162794681
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 7
 • สำนักพิมพ์: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวืทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: นครปฐม
 • ลักษณทางกายภาพ: 216 หน้า, 21 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: BQ105 ป171ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
พุทธศาสนา จิตวิญญาณ ปรัชญา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017538 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0