อายุรศาสตร์ทันยุค 2559 = Update in internal medicine 2016

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162798023
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-04-07
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 488 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WB115 อ225
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ทันยุค 2559 = Update in internal medicine 2016

มานพ พิทักษ์ภากร, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015984 - ยืมได้
2 7015985 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0