ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167136479
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-04-03
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: วิทยพัฒน์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 217 หน้า, 26 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ด221ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์ การพยาบาลสูติศาสตร์ การพยาบาลผดุงภรรค์ ครรภ์ -- การพยาบาล
ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

ดาริน โต๊ะกานิ

ผู้แต่งร่วม

 • ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015328 - ยืมได้
2 7015329 - ยืมได้
3 7015330 - ยืมได้
4 7015331 - ยืมได้
5 7015332 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0