การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1

 • สถานะ: (0/7) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9782931879, 9789742931872
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-03-19
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 12
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 322 หน้า, 26 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ก226 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1

วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014483 - ยืมได้
2 7014484 - ยืมได้
3 7014485 - ยืมได้
4 7014486 - ยืมได้
5 7014487 - ยืมได้
6 7014544 - ยืมได้
7 7014545 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0