อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789748377551
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-10-17
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 608 หน้า, 26 cm. (600 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2551
 • เลขเรียก: NLM: WB105 อ225
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน--ภาวะฉุกเฉิน
อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน

จันทราภา ศรีสวัสดิ์, และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7005918 - ยืมได้
2 7005919 - ยืมได้
3 7005920 - ยืมได้
4 7005921 - ยืมได้
5 7005922 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2008
 • จำนวนการยืม: 0