องค์ความรู้สถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164431669
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ศูนย์จัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 272 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: LC: HV6626.23 อ921
 • Tags (หัวเรื่อง):
ความรุนแรงกับสตรี ความรุนแรงในครอบครัว
องค์ความรู้สถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว

สมพร โชติวิทยธารากร, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์จัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017712 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0