กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชน

 • สถานะ: (2/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161128906
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-12-14
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 132 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WY106 พ17ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาล
กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชน

พรฤดี นิธิรัตน์

ผู้แต่งร่วม

 • สายใจ จารุจิตร
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016605 - ยืมได้
2 7016606 - ยืมได้
3 7016607 - ยืมได้
4 7016608 - ยืมได้
5 7016609 - ยืมได้
6 7016610 - ยืมได้
7 7016611 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน
8 7016612 - ยืมได้
9 7016613 - ยืมได้
10 7016614 6 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม นรพร ชัยศรีมณฑล
11 7016727 - ยืมได้
12 7016728 - ยืมได้
13 7016729 - ยืมได้
14 7016730 - ยืมได้
15 7016731 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 2