คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไต ฉบับครบรอบ 50 ปี สาขาวิชาวักกะวิทยา

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974111382
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-12-01
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สาขาวักกะวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 208 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WJ340 ค246
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคไต - - การดูแล
คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไต ฉบับครบรอบ 50 ปี สาขาวิชาวักกะวิทยา

สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007605 - ยืมได้
2 7007606 - ยืมได้
3 7007607 - ยืมได้
4 7007608 - ยืมได้
5 7007609 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0