การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4

 • สถานะ: (0/11) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9749626931
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-12-14
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 11
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 375 หน้า, 26 cm. (150 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ค142ก เล่มที่: 4
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้ใหญ่
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4

คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020689 - ยืมได้
2 0002292 - ยืมได้
3 0002293 - ยืมได้
4 0002294 - ยืมได้
5 0002295 - ยืมได้
6 0002296 - ยืมได้
7 0002297 - ยืมได้
8 0002298 - ยืมได้
9 0002299 - ยืมได้
10 0002300 - ยืมได้
11 0002301 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0