จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี ฉบับเรียบเรียงใหม่ ครั้งที่ 3

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616279028
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-11-30
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 568 หน้า, 0 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WM100 จ243
 • Tags (หัวเรื่อง):
จิตเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี ฉบับเรียบเรียงใหม่ ครั้งที่ 3

มาโนช หล่อตระกูล, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010257 - ยืมได้
2 7010258 - ยืมได้
3 7010259 - ยืมได้
4 7010260 - ยืมได้
5 7010261 - ยืมได้
6 7010262 - ยืมได้
7 7010263 - ยืมได้
8 7010264 - ยืมได้
9 7010265 - ยืมได้
10 7010266 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0