โรคหลอดเลือดสมอง Cerebrovascular diseases

 • สถานะ: (0/8) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974672564
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-02-22
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 318 หน้า, 0 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WL355 ร281
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง Cerebrovascular diseases

เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007552 - ยืมได้
2 7007553 - ยืมได้
3 7007554 - ยืมได้
4 7007555 - ยืมได้
5 7007556 - ยืมได้
6 7008435 - ยืมได้
7 7008436 - ยืมได้
8 7008490 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0