ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็ก

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746386319
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-10-27
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • เมืองที่พิมพ์: ปทุมธานี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 30 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WS200 ย221
 • Tags (หัวเรื่อง):
เด็ก - - การใช้ยา
ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็ก

กุสาวดี เมลืองนนท์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด, บรรณาธิการร่วม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7006731 - ยืมได้
2 7006732 - ยืมได้
3 7006733 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0