ประสบการณ์หน่วยงาน บนเส้นทางการป้องกันควบคุมโรค

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 307 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WA105 ป171
 • Tags (หัวเรื่อง):
ระบาดวิทยา - - การประชุม--โรคติดต่อ - - การประชุม
ประสบการณ์หน่วยงาน บนเส้นทางการป้องกันควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค. สำนักจัดการความรู้

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012238 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0