กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

 • สถานะ: (3/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740336563
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-09-15
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 106 หน้า, 26 cm. (160 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WY106 ล214ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลสาธารณสุข บริการอนามัยชุมชน
กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์

ผู้แต่งร่วม

 • สุภาภรณ์ วรอรุณ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017331 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน
2 7017332 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ปุลวิชช์ ทองแตง
3 7017333 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล
4 7017334 - ยืมได้
5 7017335 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 3