ไวรัสวิทยา = Virology

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164383968
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-12-20
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 253 หน้า, 26 cm. (270 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: QW160 ว231ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไวรัสวิทยา
ไวรัสวิทยา = Virology

วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิทยาศาสตร์. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020676 - ยืมได้
2 7020677 - ยืมได้
3 7020678 - ยืมได้
4 7020679 - ยืมได้
5 7020680 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0