ปวดข้อ-ข้อเสื่อม และการประยุกต์กระบวนการพยาบาล

 • สถานะ: (0/9) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741109524
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-11-03
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เอ็นพีเพรส
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 160 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WY157.6 ณ213ป
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคข้อ - - การพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7006503 - ยืมได้
2 7006504 - ยืมได้
3 7006505 - ยืมได้
4 7006506 - ยืมได้
5 7006507 - ยืมได้
6 7006508 - ยืมได้
7 7006509 - ยืมได้
8 7006510 - ยืมได้
9 7006511 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0