การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ทางกุมารเวชศาสตร์

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165518963
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-12-25
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 364 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WS205 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
กุมารเวชศาสตร์ ภาวะฉุกเฉิน -- ในวัยทารกและวัยเด็ก
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ทางกุมารเวชศาสตร์

สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ลลิดา ก้องเกียรติกุล, บรรณาธิการ
 • สุมาลี ฮั่นตระกูล, บรรณาธิการ
 • สุชีรา ฉัตรเพริดพราย, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • โครงการตำราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013941 - ยืมได้
2 7013942 - ยืมได้
3 7013943 - ยืมได้
4 7013944 - ยืมได้
5 7013945 - ยืมได้
6 7013946 - ยืมได้
7 7013947 - ยืมได้
8 7013948 - ยืมได้
9 7013949 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ภัทรานิษฐ์ จองแก
10 7013950 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 1